Rezonans magnetyczny z kontrastem

Rezonans magnetyczny z kontrastem 1
Rezonans magnetyczny z kontrastem 1


Niektóre badania metodą rezonansu magnetycznego wymagają podania środka kontrastowego. Środek kontrastowy podaje się dożylnie. Środek kontrastowy zgromadzony w badanej tkance wzmacnia lub osłabia odbierany sygnał. Dzięki temu w zależności od badanej tkanki uzyskuje się obrazy o różnym kontraście, szczegółowe uwidocznienie wszelkich nieprawidłowości.

Podczas badania rezonansem magnetycznym z kontrastem wykorzystywane jest silne pole magnetyczne. Nie jest ono szkodliwe dla pacjenta. Środek kontrastowy również nie jest szkodliwy dla pacjenta pl.wikipedia.org. Dzięki badaniu rezonansem magnetycznym z kontrastem uzyskuje się dokładne obrazy struktur anatomicznych układu krwionośnego i nerwowego.

Rezonans magnetyczny z kontrastem pozwala wykryć wiele chorób, zwłaszcza nowotworów układu nerwowego oraz stanów zapalnych. Daje obraz struktur anatomicznych kanału kręgowego, tylnej części jamy czaszki, oczodołu, okolic przysadki mózgowej. Badanie rezonansem magnetycznym z kontrastem daje również bardzo dokładny obraz układu szkieletowego i mięśniowego. Dzięki badaniu rezonansem magnetycznym uzyskuje się również obraz niektórych struktur, które nie są widoczne podczas badania RTG, np. obraz szpiku kostnego.

Rezonans magnetyczny z kontrastem wykonywany jest w przypadkach:

 • nowotworów mózgu
 • udaru mózgu
 • chorób układu nerwowego
 • chorób naczyń krwionośnych
 • guzów serca
 • guzów płuc
 • urazów mięśni
 • urazów stawów i więzadeł.

Badania rezonansem magnetycznym z kontrastem nie wolno wykonywać u osób, które mają rozrusznik serca.

Przed wykonaniem badania rezonansem magnetycznym z kontrastem konieczne jest wykonanie badania poziomu kreatyniny w surowicy krwi i dostarczenie wyniku badania do pracowni rezonansu magnetycznego w dniu badania. Kreatynina to jeden z parametrów, który służy do oceny pracy nerek. Najlepszy rezonans magnetyczny w Warszawie oferują w przychodni MultiMed w Warszawie. Listę placówek można znaleźć na stronie internetowej przychodni.

Przeciwwskazania do wykonania badania rezonansem magnetycznym z kontrastem

Rezonans magnetyczny nie może być wykonywany u osób posiadających rozrusznik serca lub neurostymulatory. Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansem magnetycznym z kontrastem jest również obecność w oczodole metalicznych ciał obcych w wyniku wypadku.

Jeżeli pacjent posiada:

 • sztuczną zastawkę serca
 • metaliczne implanty ortopedyczne
 • protezy
 • klipsy naczyniowe
 • wykonaną z metalu wkładkę antykoncepcyjną

Decyzję, czy wykonać rezonans magnetyczny podejmuje lekarz.

Rate this post